Cynel-Unipress Sp. z o.o.

Adres:
ul. Białołęcka 231 B, 03-253 Warszawa
Telefon: (+48 22) 519.29.45, 811.01.82, 811.63.41, 814.08.51, 814.14.67
Faks: (+48 22) 519.29.46
http://www.cynel.com.pl
Informacje: NIP: 113-00-03-434
REGON: 001093392
KRS: 0000127570
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Bank BPH SA
51 1060 0076 0000 3210 0022 1010 (PLN)
40 1060 0076 0000 3210 0022 1111 (USD)
29 1060 0076 0000 3210 0022 1212 (EUR)
SWIFT: BPHKPLPK