Spis treści
Analizy składu stopów metali
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony


Realizowana przez firmę Cynel Unipress polityka jakości wymaga, aby cały proces produkcyjny, począwszy od etapu zaopatrzenia w surowce aż do konfekcjonowania wyrobów gotowych podlegał ścisłej kontroli.

Jednym z elementów systemu kontroli jakości jest monitorowanie składu chemicznego produkowanych przez nas spoiw.

Do tego celu wykorzystywana jest jedna z najnowocześniejszych technologii analitycznych - spektrofotometria komputerowa.

Dzięki zastosowaniu jednego z najnowocześniejszych spektrometrów iskrowych otrzymywane dane są bardzo precyzyjne i wiarygodne.

Dotychczas technologia ta wykorzystywana była wyłącznie na wewnętrzne potrzeby naszej firmy. Jednakże wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu części naszych klientów zdecydowaliśmy o udostępnieniu możliwości, którymi dysponuje posiadana przez nas aparatura pomiarowa.